Sztuki walki Częstochowa – Przejść na następny poziom!

Sztuki walki Częstochowa – Przejść na następny poziom!

Każdy trenujący wie, że od czasu do czasu warto sprawdzić swoje umiejętności, by poznać aktualne możliwości organizmu, zastanowić się nad progresem albo poszukać przyczyn braku postępów. Z tego powodu, nawet jeśli instruktor robi bilans naszych osiągnięć, szukamy okazji do przetestowania siebie. Oczywiście, takim sytuacjom towarzyszy stres, ale sukces uskrzydla, działa stymulująco, wzmacnia zaangażowanie w trening i, co najważniejsze, daje ogromną satysfakcję. Inna sprawa, że wyzwania powinny być przecież elementem cyklu szkoleniowego. Wówczas to trener decyduje, czy uczniowie są gotowi do kolejnego sprawdzianu.

Jedną z takich możliwości dla wszystkich trenujących sztuki i sporty walki jest na pewno egzamin na stopnie szkoleniowe Polskiego Związku Kickboxingu. Ostatni odbył się w Częstochowie w dniach 7–14 grudnia 2019 roku w Prywatnej Szkole Walki „Backfist”. Jak bardzo potrzebne są takie inicjatywy, niech zaświadczy liczba zdających. W tym roku do egzaminu przystąpiły aż 62 osoby. Zainteresowanych podzielono według płci i wieku, a Tomasz Boral, właściciel szkoły, trener personalny oraz egzaminator, w kolejne dni sprawdzał umiejętności oraz technikę walki prezentowane przez dzieci, młodzież, mężczyzn i kobiety. Każdy ze zdających musiał wykazać się kompetencjami wskazanymi przez Polski Związek Kickboxingu dla jednego z dziesięciu poziomów wyszkolenia, oznaczonych odpowiednimi kolorami pasów: od białego (dla początkujących) aż do brązowego z czarnymi końcówkami (a czerń przybliża przecież do wymarzonego pasa mistrzowskiego). Egzamin dla bardziej zaawansowanych poza testami technicznym i sprawnościowym obejmował również kilkuminutową walkę zadaniową w pełnym kontakcie oraz test sprawnościowy.

Sztuki walki Częstochowa – Dzień egzaminu dla wielu uczestników był podsumowaniem i domknięciem jakiegoś etapu szkoleniowego w zakresie sztuk walki. Nic dziwnego, że zwłaszcza młodsi byli trochę zdenerwowani. Najważniejsze jednak, że udało się opanować stres na tyle, by wykonać wszystkie przewidziane zadania. To z całą pewnością świadczy o wysokim poziomie przygotowania zdających. Potwierdzeniem umiejętności będzie certyfikat wydany przez Polski Związek Kickboxingu.

Egzamin przeprowadzany w Prywatnej Szkole Walki Backfist stał się swego rodzaju świętem częstochowskiego kickboxingu amatorskiego. Adepci i miłośnicy skupieni wokół szkoły Tomasza Borala tworzą grupę znajomych, wspierających się w treningu oraz motywujących do wysiłku. Wśród nich na wyróżnienie zasługuje Mariusz Markowski, który podczas egzaminu uzyskał I stopień szkoleniowy, najwyższy w grupie uczniowskiej. Trenuje od 13 lat i obecnie jest w doskonałej formie.