Karate Częstochowa

Karate Częstochowa

Karate Częstochowa – („To-de” pierwotna nazwa – chińska ręka, term. związany z dynastią Tang).

Tomasz Boral „Backfist”

Karate – pusta ręka

Karate jest sztuką walki wręcz z udziałem ciosów i kopnięć skierowanych w wybrane okolice ciała przeciwnika. Polega na specjalnym przygotowaniu psychofizycznym i duchowym do walki w obronie najwyższych wartości, a zwłaszcza ludzkiego życia. Trening karate wykorzystywany jest do rozwoju osobowości i nosi miano karate-do. Rodowód karate jest nierozerwalnie związany z Chinami gdyż tam należy się go doszukiwać. Dzięki ekspansji ludności z Chin na Okinawę przybyło wielu ekspertów Shorinji-kempo, którzy przyczynili się do rozwoju późniejszego karate.

Karate Częstochowa
Karate Częstochowa

Ogromny wpływ na rozwój tego stylu walki miał twórca tradycyjnego Shito-ryu z Okinawy Mabuni Kenwa. Jednak największym autorytetem powszechnie uznawanym za twórcę i ojca współczesnego karate jest Gichin Funakoshi (1868-1957), który w 1916 roku w Kioto jako pierwszy zademonstrował i usystematyzował techniki nowoczesnej sztuki walki. Opracowany przez niego system technik jest do dzisiaj podstawą nauczania wielu stylów i szkół walki. Funakoshi był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, wzbogacił nowoczesną sztukę walki w sensie myślowym i moralnym. Znawca buddyzmu i Zen zwracając uwagę na filozofię sztuki walki, etykietę i reguły postępowania uczniów. Zmierzał do doskonalenia się w sensie duchowym odtrącając niezdrową rywalizację i partykularyzm rozmaitych stylów. Był także twórcą nazwy „karate” oraz przeciwnikiem usportowienia sztuki walki. Formalnie nazwę „karate” przyjęto w 1936 roku podczas zjazdu mistrzów na Okinawie. Dynamiczny rozwój tej metody walki doprowadził również do jej rozłamu na rozmaite style. Najważniejsze odmiany japońskiej sztuki walki to: Shotokan, Wado-ryu, Goju-ryu, Shito-ryu i Kyokushin.

Tradycyjne stopnie uczniowskie w karate nazywane są „kyu” natomiast mistrzowskie „Dan” podobnie jak w judo i ju-jitsu. Po śmierci Funakoshiego odbyły się pierwsze mistrzostwa karate, a sportowa odmiana tej sztuki walki odstąpiła od filozoficznych założeń sędziwych mistrzów. W 1964 roku powstała Japońska Federacja Karate – FAJKOFederation of All Japan Karate-do Organizations. Do najbardziej znanych międzynarodowych organizacji karate należą: World Union Karate-do Organizations, World Karate Federation, International Traditional Karate Federation. Trening karate składa się z formy tradycyjnej „kata” oraz formy sportowej „kumite”. Obowiązującym strojem podczas zajęć są białe kimona (karatega), rywalizacja odbywa się na boso. Rozwój karate w Polsce przypada na lata siedemdziesiąte. W 1977 roku powstała Centralna Komisja Karate przy TKKF ciesząca się dużym zainteresowaniem studentów. W 1980 roku założony został Polski Związek Karate zrzeszający kluby sportowe i szkoły walki z całego kraju.

W Polsce do burzliwego rozwoju karate w latach 80-tych przyczyniła się premiera filmu „Wejście Smoka”.

About Author