News Kurs samoobrony Częstochowa

News Kurs samoobrony Częstochowa

Trener Tomasz Boral w dniu 01.09.2015r podpisał oficjalnie umowę z Urzędem Miasta Częstochowy na przeprowadzenie kursu samoobrony na potrzeby realizacji akcji „Bezpieczny kierowca/motorniczy” w związku z projektem „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie”. Projekt jest dofinansowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Projekt dofinansowany jest z środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Szkoła Walki Backfist przeprowadzi kurs samoobrony dla 20 kierowców MPK w Częstochowie pod hasłem „Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej”. Ze względu na wzrost przestępczości ulicznej kurs samoobrony będzie oparty na specjalnie wyselekcjonowanym programie nauki technik walki ze stylów totalitarnych, które trener Tomasz Boral poznał podczas profesjonalnych szkoleń w USA. Kierowcy po ukończeniu kursu samoobrony otrzymają certyfikat uczestnictwa potwierdzający ukończenie szkolenia.

Backfist-logo-prostokatne2