BACKFIST Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki

INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
PN. „
Trening mentalny Martial Arts jako metoda wspomagająca proces leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi”

 backfist-stowarzyszenie

PRZEKAŻ 1 % PODATKU
Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki „Backfist”
KRS: 0000367518

Aktualny numer konta: 
Raiffeisen Polbank 49175000120000000035285784

Ogłasza  się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w warsztatach stacjonarnych treningu Martial Arts.

Warsztaty będą realizowane w dwóch grupach maksymalnie 15 osobowych w przewidywanym okresie od 03 sierpnia do 30 października 2015 roku zgodnie z harmonogramem ustalonym po zakończonym procesie rekrutacji jednak nie częściej niż 2 razy w tygodniu w bloku maksymalnie 2 h, w Sali przy ul. Orkana 139 B w Częstochowie/ NZOZ Egomedica Centrum Zdrowia Psychicznego.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany ze Środków Publicznych Województwa Śląskiego – projekt wyłoniony do realizacji w ramach konkursu „Promocja Zdrowia Psychicznego i Zapobieganie Zaburzeniom Psychicznym realizowane w 2015 roku”_ Załącznik nr 1 do uchwały nr 784/36/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.05.2015 r.

Szczegóły na temat rekrutacji znajdziesz w Regulaminie rekrutacji. Pod nr telefonu 668159516 lub przesyłając pytania na adres e-mail: stowarzyszeniebackfist@wp.pl

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 10.08.2015 r.

ZAPRASZAMY

Trening mentalny MARTIAL ARTS, to trening ciała i ducha, metoda która podczas wykorzystania ćwiczeń ogólnorozwojowych i oddechowych pochodzących ze sztuk walki polega na zaprzęgnięciu zasobów ludzkiego umysłu, takich jak pamięć, wyobraźnia, mowa, myśli czy spostrzegawczość, w celu pracy nad określonymi obszarami zachowania. Podczas aktywności fizycznej (która sama w sobie jest zbawienna dla organizmu i powoduje wytwarzanie „hormonów szczęścia”) zachodzi proces wchodzenia w stan relaksacji zarówno na poziomie świadomym jak i podświadomym, odwołując się jednocześnie do sfery uczuć i emocji. Uświadamianie słabych wewnętrznych reakcji, poprzez dostarczanie wyraźnych bodźców zewnętrznych i doskonalenie technik samoregulacji reakcji w treningu ogólnorozwojowym (techniki stosowane przez sportowców) znajdują zastosowanie
w doskonaleniu takich obszarów jak: nabywanie nowych umiejętności, podtrzymywanie
i wzmacnianie umiejętności, uczenie się i wzmacnianie strategii życiowych, kierowanie stresem, rozwiązywanie problemów, budowanie pewności siebie, odnowa psychofizyczna
i pokonywanie barier.

Załączniki:

      Regulamin rekrutacji

  1. Załącznik nr 1_Formularz zgłoszeniowy do Projektu/Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
  2. Załącznik nr 2_Oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. Załącznik nr 3_Lista podstawowa uczestników/uczestniczek
  4. Załącznik nr 4_ Lista rezerwowa uczestników/uczestniczek

Załączniki do pobrania